XXXII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 15 maja 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczerców za 2016r.
  5. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczerców za 2016r
  6. Zapoznanie się z informacją za 2016r., przedstawiającą przychody uzyskane z wynajmu świetlic  wiejskich znajdujących się na terenie gminy Szczerców.
  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0034

Przeczytaj również