XXXI Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 18 maja 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXXI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii w/s zmiany Uchwały Nr XX/207/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
  5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wprowadzonymi zmianami w SPZOZ w Szczercowie.
  6. Wyjście w teren na plac budowy budynku rehabilitacji.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0041

Przeczytaj również