XXVI Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 23 listopada 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s odwołania oraz powołania nowego członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s odwołania oraz powołania nowych członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0037

Przeczytaj również