XXV Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 3 listopada 2016r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się na XXV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wizyta lekarzy specjalistów.
  5. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2017 r. w działach przypisanych komisji.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXV Posiedzenia Komisji Zdrowia

Przeczytaj również