XXV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 22 listopada 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
  7. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2017r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0027

Przeczytaj również