XXIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2014-2018

W dniu 17 listopada 2016r. o godz 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza wniosków do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczerców.
  5. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2017r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu gminy na 2017r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXIX posiedzenia Komisji Rolnictwa

Przeczytaj również