XXIV Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 24 stycznia 2017r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Szczerców dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również