XXII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 11 maja 2016 roku  o godz.10.00  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Szczercowie odbyło się XXII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Szczercowie w związku z wykonaniem budżetu za 2015r
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również