XX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok”.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2019.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Gminie Rusiec pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej
  w miejscowości Rusiec”.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/149/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również