XVIII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2015 (w działach przypisanych komisji)
5. Wypracowanie opinii w/s utworzenia stanowiska „Kierownika szkolenia praktycznego” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

protokol-z-xviii-posiedzenia-komisji-oswiaty

Przeczytaj również