XLVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 4 maja 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyjazd w teren w miejsca, które mieszkańcy wnioskują o wykonanie sieci wodociągowej.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Protokół 4 maja

Przeczytaj również