XLVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

radagminy

W dniu 10 kwietnia 2018 roku  o godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczercowie odbędzie się XLVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie w związku z wykonaniem budżetu za 2017r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również