XLII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 22 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbędzie się XLII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczerców.
  6. Wypracowanie opinii do projektu porozumienia w sprawie gazyfikacji Gminy Szczerców.
  7. Wypracowanie opinii do przedłożonych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za I półrocze 2018 r.
  8. Wypracowanie opinii w/s zwiększenia przedszkolnej stawki żywieniowej z sześciu do siedmiu złotych dziennie.
  9. Sprawy różne: -naprawa dachu na budynku Samorządowego Przedszkola w Szczercowie.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również