XIX Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza regulaminu przyznawania stypendiów.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XIX posiedzenia Komisji Oświaty

Przeczytaj również