XIV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XIV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład ,,Alei brzóz” – pomnika przyrody w pasie drogi wojewódzkiej nr 483 Łask – Szczerców – Częstochowa w miejscowości Zagadki, gm. Szczerców.
  5. Wyjazd w teren.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również