XIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również