Wybory Sołtysa – Stanisławów Drugi

uginfo

Działając na podstawie § 23 i § 24 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/108/04 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów Drugi oraz Uchwały Nr XVIII//195/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Stanisławów Drugi, przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa w wyżej wymienionym sołectwie.

Przedmiotowe wybory odbędą się w dniu 3 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 18.00 na placu zabaw.

Osoby biorące udział w spotkaniu proszone są o przestrzeganie zasad obowiązujących  przy organizacji spotkań mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną.

Przeczytaj również