Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Leśniaki

Działając na podstawie § 23 i § 24 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/308/13 Rady Gminy Szczerców z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia sołectwa Leśniaki i nadania statutu oraz Uchwały Nr XXXVII/398/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwa Leśniaki informuję, iż przedmiotowe wybory odbędą się w dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) o godz. 17.00 w domku na placu zabaw w Leśniakach.

Przeczytaj również