Władze Gminy

wojt_krzysztof_kamieniak

Wójt Gminy Szczerców – Krzysztof Kamieniak

Skarbnik Gminy – Dorota Słowińska

Sekretarz Gminy – Marek Kowal

Przeczytaj również