VIII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się VIII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie pisma z dnia 9 grudnia 2019 r. Sołtysa Sołectwa Brzezie skierowanego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również