Usuwanie skutków nawałnicy

Po przejściu w ubiegły czwartek nad naszym regionem orkanu „Ksawery”, w większości powiatów i gmin województwa łódzkiego, w tym także na terenie gminy Szczerców, powalonych zostało wiele drzew oraz wystąpiły awarie linii energetycznych spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi.

W wielu sołectwach zostało wyłączone zasilanie i wystąpiły dość długie przerwy w dostawach prądu. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na bieżąco podejmowali działania mające na celu przywrócenie przejezdności dróg zablokowanych przez spadłe gałęzie, konary i powalone drzewa. Na szczęście na terenie gminy nie odnotowano wypadków zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców oraz uszkodzeń zamieszkanych budynków.

W dniu 6 października Wójt Gminy Szczerców zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego przedstawiciele gminnych służb raportowali o podejmowanych na bieżąco działaniach. Ustalono, że zasilanie energetyczne na terenie gminy jest sukcesywnie przywracane przez służby Zakładu Energetycznego a w miejscowości Kieruzele doszło do zerwania dachu na budynku mieszkalno-gospodarczym, który nie jest obecnie zamieszkały. Budynek został zabezpieczony plandekami pobranymi z Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego. Nie wystąpiły przerwy w pracy gminnych przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody i hydroforni.

W poniedziałek 9 października po kontakcie z sołtysami ustalono, że w kilku miejscowościach na terenie gminy nie zostało przywrócone jeszcze zasilanie energetyczne. W związku z tym, na polecenie Wójta Gminy wysłany został do Zakładu Energetycznego – Rejon Energetyczny Bełchatów Rogowiec-Kurnos 1 monit o zintensyfikowanie działań mających na celu przywrócenie zasilania w miejscowościach Żabczanka, Szubienice, Stanisławów Pierwszy i Podklucze. Jednocześnie powiadomione zostały Wojewódzkie i Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego.

W chwili obecnej Urząd Gminy posiada informacje, że  w Podkluczu zasilanie zostało przywrócone a w pozostałych miejscowościach służby energetyczne prowadzą działania w celu jego przywrócenia. W przypadku braku zasilania w budynkach mieszkalnych, które związane jest z ostatnimi zjawiskami atmosferycznymi, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie informacji do Urzędu Gminy pod numer telefonu 44 631 80 59 lub 790 206 558

Przeczytaj również