Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020” które odbędzie się w Bełchatowie – sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki15, I piętro, w dniu 15 maja 2017 r. w godz. 13.15 – 15.15.

Zgłoszenia należy dokonać pod numerem tel:  044/633-34-63, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przeczytaj również