Stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016 przyznane

Zarządzeniem Wójta Gminy Szczerców Nr 84/2016 z dnia 20.07.2016 r. zostały przyznane jednorazowe stypendia za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub posiadających stałe zameldowanie na terenie Gminy Szczerców.

Po odbiór przyznanego stypendium zapraszamy do kasy Urzędu Gminy w Szczercowie od dnia 25.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 6318-077 wew. 105.

Przeczytaj również