Straż Gminna

Komendant Straży Gminnej: Mariusz Ignasiak
tel. 44 631 32 00
tel. kom. 663 963 090

Działalność Straży opiera się głównie na patrolowaniu terenu Gminy, zabezpieczaniu zawodów, imprez oraz uroczystości, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych poprzez:
a) patrole interwencyjne,
b) kontrole targowiska,
c) rozpoznawanie miejsc i sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz informowanie mieszkańców o rodzajach zagrożeń,
d) zabezpieczanie zawodów sportowych, imprez kulturalnych, uroczystości gminnych i kościelnych na terenie gminy,
e) dbanie o porządek podczas innych zgromadzeń.

Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej poprzez:
a) patrole interwencyjne,
b) system monitorowania obiektów komunalnych,
c) monitorowanie wizyjne miejsc publicznych.

Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno wychowawczych poprzez:
a) prelekcje i pogadanki w szkołach nt. zapobiegania powstawaniu zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkomania, przemoc),  o ruchu drogowym,
b) zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły,
c) zabezpieczanie imprez szkolnych, współorganizowanie zajęć w okresie ferii i wakacji,
d) przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

Przeczytaj również