Sołectwa

1. Borowa – Marek Błasik
2. Brzezie – Katarzyna Rzepkowska
3. Chabielice – Anna Pietrucha
4. Dubie – Czesław Kruk
5. Grudna – Czesław Osiewała
6. Janówka – Krzysztof Pędziwiatr
7. Kieruzele – Agnieszka Szcześniak
8. Kuźnica Lubiecka – Joanna Lisiecka
9. Lubiec – Dariusz Wywiał
10. Magdalenów – Iwona Domańska
11. Niwy – Elżbieta Muszyńska
12. Osiny – Tomasz Siewiera
13. Podklucze – Ewa Pabich
14. Polowa – Kościuszki – Jan Wlazłowski
15. Podżar – Tomasz Brzeszczyński
16. Rudzisko – Anita Mielczarek
17. Stanisławów Pierwszy – Urszula Stępień
18. Stanisławów Drugi – Lesław Dyła
19. Szczerców – Krystyna Plewczyńska
20. Tatar – Dariusz Żmudzki
21. Szczercowska Wieś i Kolonia – Joanna Szymańska
22. Zbyszek – Marian Papuga
23. Leśniaki – Wacław Brzeziński

Przeczytaj również