Regulamin i wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła…

W związku z uchwaleniem Uchwały Nr XXVIII/2017 Rady Gminy  Szczerców
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany
źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców.

Ustalam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy
Szczerców od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017r.
w godz. 09:00 do 15:00 w dniach pracy Urzędu Gminy w Szczercowie.

Miejsce składania wniosków: pokój nr 9 (parter) w Urzędzie Gminy
w Szczercowie. W załączeniu druk wniosku wraz z Regulaminem udzielania
dotacji. Proszę o wnikliwe zapoznanie się z Regulaminem.

Uwaga: Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Szczerców, dnia: 14.04.2017r.

Regulamin

Druk do pobrania – Wniosek o udzielenie dotacji – Zał. nr 1 do Regulaminu

Druk do pobrania – Wniosek o wypłatę dotacji – Zał. Nr 2 do Regulaminu

Druk do pobrania – Karta Efektu Rzeczowego i Ekologicznego

Uchwała Nr XXVIII 301 17 RG Szczerców z dnia 14 marca 2017r.

 

 

Przeczytaj również