Referat Sportu Rekreacji i Turystyki

Kierownik referatu: Jarosław Piotrowski
tel. 44 631 93 07, e-mail: sport@szczercow.pl

Referat sportu, rekreacji i turystyki zajmuje się administrowaniem obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie gminy Szczerców:
1) kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Rzecznej 7 (hala sportowa, stadion, tereny rekreacyjne i jego urządzenia typu ścianka wspinaczkowa, skatepark, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wyspa, zbiornik rekreacyjny),
2) kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Piłsudskiego (hala sportowa, boiska zewnętrzne),
3) kompleks sportowy na tzw. Junga Górach,
4) zespół boisk przy szkole podstawowej,
5) hala sportowa w Chabielicach
oraz prowadzi sprawy związane z bieżącym utrzymaniem w/w obiektów, konserwacją, remontami, dokonywaniem okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa oraz wynikającymi z zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.
Referat organizuje szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów, turniejów propagujących aktywność fizyczną zarówno z własnej inicjatywy oraz we współpracy z innymi podmiotami.  Oprócz tego organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy Szczerców oraz sprawuje nadzór nad nimi.
Do zadań referatu należy też promowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego korzystania z nich, zamieszczanie na stronie internetowej gminy informacji o planowanych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowywanie relacji z odbywających się imprez i wydarzeń sportowych.
Działania referatu to także podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem organizacjom pozarządowym środków finansowych (dotacji) na prowadzenie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz spraw związanych z ich rozliczaniem.
Do obowiązków referatu należy także planowanie środków finansowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz realizacji zadań prowadzonych przez referat.

 

Przeczytaj również