Referat Organizacyjny

ugdefault

Kierownik referatu: Beata Goszcz
tel. 44 631 80 50/59 w. 128

Zadaniem referatu jest zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, organizowanie nadzoru i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, w tym skarg, wniosków i interwencji.

Referat organizacyjny to również prowadzenie sekretariatu Urzędu, zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji, obsługa Rady Gminy oraz promocja Gminy, sprawy związane z integracją europejską, nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi. Referat zajmuje się również przeprowadzaniem wyborów i referendum.

Przeczytaj również