Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik referatu: Marek Kowal
tel. 44 631 80 50/59 w. 134

Do zadań referatu min. należy przygotowanie i realizacja inwestycji wg. obowiązującego planu nakładów na zadania w ramach załącznika inwestycyjnego do uchwały Rady Gminy

W szczególności:

– zlecanie opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych prowadzonych w Gminie,

– ogłaszanie przetargów na zadania inwestycyjne,

– prowadzenie dokumentacji przetargowej przewidzianej w ustawie prawo zamówień publicznych,

– dokonywanie uzgodnień w wykonywaniu robót w czasie realizacji zadań inwestycyjnych,

– wyłanianie inspektorów nadzoru zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

– rozliczanie zakończonych inwestycji,

– sporządzanie wniosków o dotacje lub pożyczki na zadania inwestycyjne oraz rozliczanie przyznanych dotacji lub pożyczek,

– nadzorowanie prawidłowości prowadzenia procedury zamówień publicznych, wynikających z ustawy w Urzędzie Gminy w Szczercowie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

– przygotowywanie wniosków o przyznanie środków pomocowych z UE na zadania inwestycyjne oraz rozliczanie otrzymanych środków.

Przeczytaj również