Rada Gminy

radagminy

Rada Gminy Szczerców Kadencja 2014-2018

Przewodnicząca Rady GminyBarbara Szczepanik

Dyżur:

Wtorki: 9.00 – 11.00

Piątki: 9.00 – 11.00

V-ce przewodniczący Rady GminyKucharski Karol

Dyżur:

Urząd Gminy w Szczercowie – pokój nr 16
(bliższe informacje nt. terminu dyżurów w danym miesiącu udziela pracownik Urzędu Gminy pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 44 631 80 59 wew. 138)
Radni Gminy Szczerców:
Brożyna Izabela,

Drzazga Krzysztof,

Kaźmierczak Andrzej,

Kucharski Karol,

Materac Bohdan,

Pacholak Wojciech,

Pabiś Teresa,

Pietrzyk Zenon,

Szczepanik Barbara,

Szcześniak Zbigniew,

Śnieg Zdzisław,

Wiedeński Stanisław,

Wlazłowski Jan,

Włodarczyk Dorota,

Wyszatycka Monika.

Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Drzazga – Przewodniczący
2. Stanisław Wiedeński – Wiceprzewodniczący
3. Bohdan Materac

Komisja Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

1. Stanisław Wiedeński – Przewodniczący
2. Zdzisław Śnieg – Wiceprzewodniczący
3. Jan Wlazłowski
4. Andrzej Kaźmierczak
5. Zenon Pietrzyk
6. Izabela Brożyna
7. Bohdan Materac

Komisja Oświaty i Kultury

1. Teresa Pabiś – Przewodnicząca
2. Zenon Pietrzyk – Wiceprzewodniczący
3. Monika Wyszatycka
4. Andrzej Kaźmierczak
5. Zdzisław Śnieg
6. Karol Kucharski
7. Barbara Szczepanik

Komisja Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Wojciech Pacholak – Przewodniczący
2. Teresa Pabiś – Wiceprzewodniczący
3. Dorota Włodarczyk
4. Monika Wyszatycka
5. Karol Kucharski
6. Izabela Brożyna
7. Jan Wlazłowski

Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

1. Dorota Włodarczyk – Przewodnicząca
2. Wojciech Pacholak – Wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Drzazga
4. Zbigniew Szcześniak

Przeczytaj również