Przewodnik adresowy

Posterunek Policji
97-420 Szczerców, ul. Pułaskiego 24
tel. 044 631 80 07, 609 963 090

Straż Gminna
97-420 Szczerców, 3 Maja 6
tel. 44 631 32 00, 663 963 090

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczercowie
tel. 44 631 80 08

Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach
tel. 572 352 813

Bank PKO BP S.A. Oddział 1
97-420 Szczerców, ul. św. Floriana 5
tel. 044 6318673

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. Oddział w Szczercowie
97-420 Szczerców, ul. Żeromskiego 3
tel. 044 6318012

Gminny Ośrodek Kultury
97-420 Szczerców, ul. Częstochowska 10
tel/fax: 733 944 946

„Poczta Polska” Urząd Pocztowy
97-420 Szczerców, ul. ul. Żeromskiego 2
tel. 044 635 73 45

Przeczytaj również