Ponad 700 tysięcy rządowej dotacji na remont mostu

Ponad 700 tysięcy otrzymała gmina Szczerców na remont mostu przy ulicy Częstochowskiej. Z dobrą nowiną przyjechał dziś do nas wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Przypomnijmy – w kwietniu 2018 roku rząd uruchomił dodatkowy projekt wsparcia lokalnych dróg , co pozwoliło samorządom na aplikowanie o dotacje w terminie do 15 maja. Zgłoszone projekty oceniane były w urzędzie wojewódzkim, a po wstępnej kwalifikacji wraz z listą rezerwową przekazane do ministerstwa, gdzie przeszły weryfikację merytoryczną. Wśród przekazanych do realizacji znalazł się wniosek zgłoszony przez wójta Gminy Szczerców, dotyczący remontu mostu przy ulicy Częstochowskiej.

– Pierwotne założenia rządowego programu zakładały przekazanie na budowę dróg kwoty 800 milionów złotych w skali całego kraju, jednak mając na uwadze skalę zapotrzebowania lokalnych samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, zapadła decyzja o zwiększeniu tej kwoty – tłumaczył Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki. – Pulę dotacji wzbogaci więc kolejne 500 milionów, a cała ta kwota zostanie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb właśnie tych mniejszych ośrodków, wsi i miasteczek.

Województwo łódzkie zyska na nowym rozdziale środków aż 31 milionów złotych; do realizacji zakwalifikowały się 34 wnioski na 145 złożonych.  Wartość inwestycji planowanej w Szczercowie to 1,2 miliona, dofinansowanie pokryje 60% przewidywanych kosztów remontu.

– Gmina Szczerców jest gminą stosunkowo majętną, więc nie mogliśmy przyznać dofinansowania w większym wymiarze – tłumaczył wojewoda Karol Młynarczyk. – Najbiedniejsze samorządy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80% planowanych wydatków.

Priorytetem rządowego programu jest ułatwienie dostępu lokalnych społeczności do ośrodków kultury, ośrodków gospodarczych czy urzędów, co znakomicie wpisuje się w przeprowadzone już lub planowane na ten rok inwestycje w Szczercowie. Odnowiona jezdnia i bezpieczne przejście dla pieszych pozwolą z jednej strony na komfortowe korzystanie z budowanego deptaka nad rzeką Widawką, a z drugiej ułatwią dojazd do Centrum Rehabilitacji przy ulicy Targowej.

– Staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł, bo potrzeby i zamiary inwestycyjne mamy w gminie Szczerców naprawdę bogate –mówił wójt Krzysztof Kamieniak. – Plany modernizacji mostu przy Częstochowskiej mieliśmy z Radą Gminy przygotowane już kilkanaście miesięcy wcześniej, czekaliśmy jedynie na uruchomienie odpowiedniego programu wsparcia takiej inwestycji.

Wcześniej jednak o tego typu dofinansowania mogło występować starostwo powiatowe, gminy nie miały takiej możliwości.  Szczerców przygotował więc odpowiednią dokumentację i czekał na stosowną okazję.

– Chciałbym szczególnie mocno podziękować panu wojewodzie za wsparcie i uznanie naszego projektu, bo konkurencję mieliśmy niemałą , w powiecie bełchatowskim tylko nasz wniosek został skierowany do realizacji! – cieszył się wójt Krzysztof Kamieniak.

Most przy ulicy Częstochowskiej jeszcze w latach 90-tych XX wieku miał konstrukcję drewnianą. Później przebudowano go w technologii żelbetu i stali i w takiej formie funkcjonował do roku 2004. Wtedy to poszerzono jezdnię i dołożono ciągi piesze. Długość mostu to 52 metry, szerokość wynosi 8,22 m, z czego szerokość jezdni to 5 metrów.

Obecny stan mostu jest dostateczny, ale następuje degradacja wynikająca z podmakania konstrukcji. Remont zakłada wymianę nawierzchni na moście i chodnikach, odnowieniu barierek oraz wymianę dojazdów do mostu. Renowacji poddana zostanie też cała konstrukcja nośna mostu.

Przeczytaj również