Pomoc dla producentów ekologicznej żywności

Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury, zapraszają do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna).
Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” – SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.
Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Informacje o konferencji dostępne są na stronie: http://bruksela.lodzkie.pl/nas…/konferencja-czas-na-ekologie

Przeczytaj również