Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

uginfo

Wójt Gminy Szczerców ogłasza w dniu 11 stycznia 2018 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i harcerstwa.

Zarządzenie nr 3/18 z dnia 11 stycznia ws.ogłoszenia otwartego konkursu ofert

do pobrania:
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania

Przeczytaj również