Ogłoszenie o wydzierżawieniu lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Szczerców z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (sali lekcyjnej) zlokalizowanego na działce nr 268/2 w obrębie Szczerców

treść zarządzenia [PDF]

Przeczytaj również