Ogłoszenie konkursu ofert na wyłonienie realizatora w 2017r. programu zdrowotnego

Wójt Gminy Szczerców ogłasza  konkurs ofert na wyłonienie realizatora w 2017r. programu zdrowotnego pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców gminy Szczerców”.

ogłoszenie o konkursie na program zdrowotny

Przeczytaj również