Odbiór zdemontowanych płyt azbestowych

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani odbiorem  zdemontowanych płyt azbestowych (eternitu) powinni niezwłocznie złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek.

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy oraz w załączniku poniżej.

Wniosek [PDF]

Przeczytaj również