Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części działki nr ewid. 835/3 położonej w miejscowości Szczerców w Gminie Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców z dnia 20 lutego 2018 r. [PDF]

Przeczytaj również