Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Informuję, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski będzie można składać  w terminie od dnia 18.04.2017r. do dnia 08.05.2017r w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Rozwój działalności gospodarczej
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Szczegółowych informacji udziela biuro LGD pod nr tel. 43/842-35-22

Więcej informacji pod adresem: www.krainawarty.pl
http://krainawarty.pl/nabory/

 

 

Przeczytaj również