IX posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 13 maja 2020 r. (środa) o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się IX posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie złożonej petycji przez Koalicję Polską Wolną od 5G odnośnie ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również