Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa gm. Szczerców” zakończona

Komisja odbiorowa przedmiotu robót pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa-Borowa
gm. Szczerców” w składzie: Krzysztof Kamieniak, Marek Kowal, Artur Jędraszek, Sławomir
Brzeziński, Sławomir Standerski, Grzegorz Kierach w dniu 17 października 2017r. dokonała
odbioru w/w inwestycji.

IMG_20171017_103843378

Odbioru dokonano w obecności Jerzego Frydrychowskiego, Szymona Zaniewicza – inspektorów
nadzoru inwestorskiego oraz w obecności radnych Gminy Szczerców: Zdzisława Śniega i Jana
Wlazłowskiego.

IMG_20171017_101400746

Przedmiotem prac była budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami do posesji
i pompowniami ścieków. Prace obejmowały: kanał grawitacyjny o długości 4117,5m, kanał
ciśnieniowy o długości 2451m, przyłącza kanalizacyjne w ilości 101 szt. o łącznej długości
435,5m, przepompownie wraz z instalacją zalicznikową w ilości 3 szt., remont przepompowni
ścieków (Dzbanki) oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej.

IMG_20171017_101334869_HDR

Komisja po dokonaniu oględzin robót i sprawdzeniu przedstawionych protokołów i dokumentów
stwierdziła, że roboty wykonano zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, decyzjami,
dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną oraz uznała, że inwestycja została zakończona
prawidłowo.

IMG_20171017_103759807

Koszt całkowity inwestycji to 2.430.889,75 zł. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.227.000,00 zł.

Przeczytaj również