Informacje o poprzednich posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Informacje o poprzednich posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami dostępne są http://www.joomla15.szczercow.pl/komisja-rolnictwa-mienia-komunalnego-i-gospodarki-gruntami

Przeczytaj również