Informacja o wypłacie stypendium motywacyjnego

Urząd Gminy w Szczercowie informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. w kasie Urzędu nastąpi wypłata stypendium motywacyjnego za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018

Przeczytaj również