baner
Zasiłek rodzinny PDF Drukuj Email
Wpisany przez gops   
sobota, 05 marca 2016 17:56

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Czas trwania okresu zasiłkowego 2015/2016: od 1 listopada 2015 do 31 października 2016 roku.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2015 do 31 października 2016

 • 89 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 118 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 129 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

 • 100 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 130 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 140 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.Poprawiony: sobota, 05 marca 2016 18:41