baner
PDF Drukuj Email
sobota, 25 czerwca 2011 10:51

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych
Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:
* długotrwała choroba,
* niepełnosprawność,
* bezrobocie,
* możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny.
Zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł, nie może być mniejszy niż:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej ? 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny ? również 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 13:45