Gminna pomoc dla przedsiębiorców

Rada Gminy przyjęła w środę uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała zakłada zwolnienie z podatku nieruchomości, gruntów i budowli tych przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji, ale ich płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku przychodów wynikających z pandemii korona wirusa.

Zwolnienie dotyczy podatku za  okres od kwietnia do czerwca bieżącego roku, a obwarowane jest koniecznością spełnienia dwóch warunków: działalność gospodarcza prowadzona była w dniu 1 marca 2020 oraz przychody w miesiącach marzec – czerwiec zmniejszyły się nie mniej niż 20%.

Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o zwolnienie powinni złożyć formularz zgłoszenia wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości.

Treść uchwały z załącznikiem – Uchwała.XVII16420

Przeczytaj również