Gładko jak po stole – kolejne odcinki gminnych dróg wyremontowane

27 kwietnia Gmina podpisała umowę na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu remontu dróg – prace zakończyły się terminowo i w tym tygodniu dokonano odbioru technicznego.
W Brzeziu wyremontowana została droga wewnętrzna; szerokość jezdni wynosi 3 metry, a długość odnowionego odcinka to 335 metrów. W ramach prac wykonano stabilizację gruntu 15-centymetrową warstwą cementu i kruszywem o grubości 20 cm. Utwardzono też pobocze, a jezdnię pokryto dwiema warstwami asfaltu o łącznej grubości 7 cm. Koszt robót to około 218 tysięcy złotych.
W Lubcu przebudowana została droga wewnętrzna o długości 150 metrów. Jezdnia jest teraz szeroka na 3,5 metra, pokryta asfaltem na 22-centymetrowej podbudowie z kruszywa. Tu koszt przeprowadzonych robót zamknął się kwotą 100 tysięcy złotych.

Przeczytaj również