Dojście do „Wyspy” naprawione, trwa remont chodników

Zakończył się remont dojścia do  sceny koncertowej oraz budynku gospodarczego na szczercowskiej „Wyspie”. Nasz reprezentacyjny obiekt czeka teraz na przyjęcie pierwszych uczestników organizowanych tu imprez artystycznych.

Z kolei w centrum Szczercowa trwa remont chodników – ciągi piesze układane są obecnie na ulicy Piłsudskiego i Głowackiego, prace ukończono na ulicach Źródlanej, Pułaskiego. W następnym etapie ekipy drogowców rozpoczną roboty na placu świętego Floriana.

Zakres inwestycji obejmował między innymi likwidację istniejących odwodnień liniowych, rozbiórkę kostki betonowej, przełożenie zdemontowanej kostki (z założeniem ponownego jej wykorzystania), ułożenie nowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na wjazdach i w końcu  montaż krawężników, obrzeży oraz elementów infrastruktury chodnika.

Prace wykonuje szczercowska firma Rol-Bud, mają się one zakończyć do 10 listopada bieżącego roku. Całość zadania inwestycyjnego zamknęła się kwotą 485 807.54 zł.

Przeczytaj również