Dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W związku z podjęciem Uchwały przez Radę Gminy Szczerców dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, ustalam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Szczerców od dnia 9 września 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem. Miejsce składania wniosków: Sekretariat Urzędu Gminy w Szczercowie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W załączeniu druk wniosku wraz z Regulaminem udzielania dotacji. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Szczerców
Szczerców, dnia: 07.09.2020 r.

Regulamin oraz załączniki [DOC]

Uchwała Rady Gminy Szczerców Nr XIX/207/20 [PDF]

 

Przeczytaj również