Centrum Rehabilitacji dostało „zielone światło”

Dobra wiadomość na początku tygodnia – jest decyzja zezwalająca na użytkowanie budynku przy ulicy Targowej 5!

Ponad sto dni potrzebował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia do użytkowania pasywnego budynku, w którym mieści się szczercowskie Centrum Rehabilitacji.

Wniosek o wydanie takiej decyzji w imieniu inwestora, czyli Gminy Szczerców, wykonawca obiektu złożył 10 października 2017 roku. Inspektorat pozytywną decyzję w tej sprawie wydał 25 stycznia; decyzja ta uprawomocniła się 9 lutego.

Dopiero teraz, kiedy formalnościom stało się zadość, Gmina Szczerców może przystąpić do ostatniego kroku na drodze do uruchomienia obiektu. Jest nim wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej, pn. ,,Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców”. Wyniki ogłoszonego konkursu powinniśmy poznać za około 3 tygodnie – niezwłocznie po tym terminie Centrum Rehabilitacji rozpocznie przyjmowanie pacjentów.

Przeczytaj również